Otwarta Komunikacja wewnętrzna w firmie i zespole

Dobra komunikacja nigdy nie jest jednostronna i taka nie może być również komunikacja wewnętrzna w firmie. Aby była skuteczna, czyli rodziła lepsze zrozumienie dzięki rzeczywistej wymianie informacji, musi być prowadzona zarówno w wymiarze pionowym, pomiędzy przełożonym a podwładnymi, jak i poziomym - między członkami zespołu czy poszczególnymi działami.

Otwarta komunikacja wewnętrzna

Otwarta Komunikacja wewnętrzna w firmie i zespole - spis treści:

Wybór odpowiednich narzędzi komunikacji, dostosowanych do celu, powinien uwzględniać rzeczywiste preferencje pracowników i ich miejsca codziennej obecności - tak w przestrzeni firmowej, jak i wirtualnej. Jako system komunikacji wewnętrznej w firmie spełni się choćby prosty intranet, najlepiej z powiadomieniami dla użytkowników.

Warto pamiętać, że im bardziej zaniedbany jest obieg formalny w komunikacji, tym mocniej rozbudowany będzie obieg nieformalny, na który osoby decyzyjne będą miały niewielki wpływ. O ile pewne komunikaty, choćby te dotyczące zasad bezpieczeństwa w danym miejscu, niekoniecznie wymagają informacji zwrotnych, o tyle szereg decyzji musi być podejmowanych przy udziale samych zainteresowanych.

Wewnętrzny PR

Wewnętrzny PREmployer PR czy internal relations to integrowanie, aktywowanie i - co najważniejsze - motywowanie pracowników, bo to oni są pierwszym źródłem informacji o firmie. Jej wizerunek ukształtowany w świadomości osób zatrudnionych, czyli PR wewnętrzny, będzie się przedostawał na zewnątrz w sposób werbalny, poprzez opowieści i opinie wyrażane wprost, ale także w sposób niewerbalny, czyli niemal każdą reakcję pracownika na wydarzenia rozgrywające się wokół firmy i wewnątrz niej.

Warto pamiętać, że w tym wymiarze wizerunek firmy znajduje odzwierciedlenie nie tylko w oczach samych pracowników, ale także ich rodzin, bo to do nich docierają wszelkie wydarzenia, zmiany czy decyzje podejmowane przez zarząd czy jakikolwiek organ nadzorczy. Budowanie długofalowych, pozytywnych relacji - a na nich w istocie opiera się wewnętrzny PR - to nie tylko spektakularne inicjatywy, jak wyjazdy integracyjne czy firmowe imprezy, ale przede wszystkim bieżące, wydawałoby się - drobne - działania pomagające w budowaniu współodpowiedzialności za firmę.

Od takich "drobiazgów" jak skrzynka pomysłów, osobiste spotkania z zespołem, czy jeszcze lepiej - z jego poszczególnymi członkami - może zależeć sposób postrzegania danego miejsca przez pracownika i jego odczucia związane z miejscem wykonywania codziennych obowiązków. A wszystko to, w co dana osoba mogła zaangażować się osobiście, rodzi poczucie więzi i wzmacnia odpowiedzialność.

Komunikacja w zespole

Równie mocnym elementem wiążącym jest otwarta komunikacja w zespole. Warto pamiętać, że tu również - jak w całym systemie komunikacji wewnętrznej - przykład idzie z góry. Sposób, w jaki lider komunikuje się z członkami zespołu, znajdzie odzwierciedlenie w komunikacji między nimi.

Bieżące informowanie, wyjaśnianie wątpliwości czy pozostawienie przestrzeni na pytania są niezbędne, jeśli efektem ma być dobrze się rozumiejący i współpracujący zespół.

System komunikacji wewnętrznej w firmie

Komunikacja wewnętrzna w firmie, od której sprawności tyle zależy w organizacji, jest zbyt ważnym elementem, by można go było pozostawić zwykłemu przypadkowi czy spontaniczności. Tak - pracownicy chętnie się w nią zaangażują, o ile zobaczą jej sens i cel.

Jak o to zadbać? Potrzebny będzie zarówno system komunikacji wewnętrznej, odpowiadający potrzebom danej organizacji, jak i osoba lub jeszcze lepiej - zespół odpowiedzialny za spójną i efektywną komunikację wewnątrz firmy.

Aby oba te elementy współgrały ze sobą, pierwszym krokiem wdrożenia systemu powinna być analiza potrzeb. I już na tym etapie warto zastanowić się nad strategią zaangażowania managementu. Od przekonania liderów, że komunikacja z pracownikami może przynosić wymierne korzyści, zależy powodzenie całego procesu.

1pr.waw.pl: komunikacja wewnętrzna | projektowanie opakowań | metody nauczania języka angielskiego